Konferencja Instrumenty Przemysłu 4.0 skierowana jest głównie dla małych oraz średnich zakładów produkcyjnych zainteresowanych możliwościami wprowadzenia rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 do swojej organizacji. Dzięki radzie programowej złożonej z ekspertów branży temat rewolucji omawiany jest bardzo szeroko. Zaprezentowane zostaną przykłady wdrożeń do zakładów z omówieniem możliwości jakie dało zastosowanie robotów mobilnych, jak również z pokazaniem na jakie trudności napotkano w procesie. Uczestnicy dowiedzą się z jakimi wyzwaniami regulacyjnymi będą stykać się w nadchodzących latach, a także o roli i sytuacji człowieka w fabryce 4.0. Odbędzie się również debata poświęcona istocie rewolucji. Udział w niej wezmą przedstawiciele kadry zarządzającej produkcji sektora AGD, jak również dostawcy rozwiązań dla produkcji.

10:00-10:30 – Rejestracja uczestników

10:30-10:50 – Otwarcie konferencji z udziałem zaproszonych gości:
– Tomasz Szypuła, prezes zarządu Ptak Warsaw Expo
– przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
– Piotr Dardziński, prezes zarządu Sieci Badawczej Łukasiewicz
– podpisanie umowy o współpracy między Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ, a Ptak Warsaw Expo

11:00-11:20 – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, podsumowanie działań w 2019 roku – Andrzej Soldaty, Prezes Zarządu Fundacji

11: 20 – 11:45 – Człowiek i Technologia Rewolucja 4.0 a procesy społeczne – Zofia Dzik, inwestor, innowator, C-level menadżer, pionier rynku direct w CEE, Prezes Zarządu Instytutu Humanites, Członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW

11:45 – 12:10 – Przemysł Przyszłości – dylematy regulacyjne – dr. Inżynier Jarosław Twaróg, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej  Elektroniki i Telekomunikacji

12:10 – 13:00 – Przerwa

13:00 – 13:45 – From 0 to Industry 4.0 – MOBOT AGV jako skuteczny instrument Przemysłu 4.0 – studium przypadku – Przemysław Degórski – Dyrektor Rozwoju, Produkcji i Sprzedaży w firmie WObit

13:45 – 14:15 – Przemysł 4.0 – rewolucja, czy ewolucja? – panel dyskusyjny

Przemysław Ozga, redaktor naczelny miesięcznika „Production Manager” – moderator

Robert Stobiński CDO Amica, Wojciech Konecki Dyrektor Generalny APPLiA Polska, Wice prezes KIG – związek pracodawców AGD, Rafał Rudziński CEO Robert Bosch, Bartosz Gorczyński KAM SICK Polska

14:15 – 14:35 – Przykład wdrożenia założeń przemysłu 4.0 w zakładzie z wykorzystaniem robotów mobilnych ze wskazaniem zagrożeń napotkanych w procesie. – Robert Stobiński CDO Amica

*Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.